Новини
Окръжен съд Варна

Считано от 07 юли 2020г., съдия Антони Николов встъпи в длъжност като административен ръководител - председател на Районен съд - Девня.

Той подписа акта си за встъпване пред административния ръководител на Окръжен съд – Варна съдия Марин Маринов на официална церемония в присъствието на зам.председателите на ВОС, които му пожелаха успешен петгодишен мандат.

Трима юристи избраха Окръжен съд – Варна, за да започнат задължителния си стаж. На официална церемония, спазвайки правилата за безопасност те подписаха актове си по встъпване, като председателят на съда, съдия Марин Маринов лично им връчи стажантските книжки.

Варненският окръжен съд призна за виновен 20-годишната Мартин Н., за това, че отнел чужди движими вещи и използвал платежни инструменти.

На 12 срещу 13.05.2019г. във Варна Мартин Н. успял да открадне от паркиран автомобил маркова мъжка чантичка, раница, 7 банкови карти и други вещи на обща стойност 1198,50 лв. През същия период в условията на продължаващо престъпление използвал чуждите платежни инструменти, като извършил няколко безконтактни трансакции на стойност 223 лева. Три пъти не успял да плати, тъй като наличностите по картите не били достатъчни.

Официалното встъпването на стажант-юристите в Окръжен съд - Варна ще се състои на 07.07.2020 г. (вторник) от 10:30ч. в кабинета на председателя, ет. 2 при стриктно спазване на правилата за достъп до Съдебната палата, съгласно заповед на председателя на ВОС от 13.05.2020 г.

Варненският окръжен съд призна за виновна 52-годишнната Полина К., за това, че като шофьор причинила по непредпазливост смъртта на германска гражданска и средна телесна повреда на нейната дъщеря.

В първия ден на юли, на официална церемония в Окръжен съд – Варна встъпиха в длъжност трима младши съдии, след спечелен конкурс и успешно завършено 9-месечно обучение в Националния институт на правосъдието.

Ивалена Димитрова, Ивелина Чавдарова и Лазар Василев тържествено положиха клетва като младши съдии и подписаха клетвен лист пред магистратите от Окръжен съд –Варна.

Ивалена Димитрова и Ивелина Чавдарова са завършили „Право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2017г.

Лазар Василев е завършил „Право“ през 2012г. в Бургаския свободен университет. Работил е като юрисконсулт в адвокатска кантора в Бургас, а по-късно като консултант във финансова агенция в София.

Председателят на Окръжен съд – Варна, съдия Марин Маринов - приветства магистратите като им пожела успех и професионално израстване.

Две години след първоначалното си назначение и преминаване през трите отделения на ВОС младшите съдии ще преминат предварително атестиране преди да встъпят в длъжност като районни съдии.

VOS 01 06 2020

Тримата младши съдии бяха приветствани от ръководството на Окръжен съд – Варна (от ляво на дясно: съдия Иваничка Славкова – зам. председател на ВОС и ръководител „Наказателно отделение“, съдия Марин Маринов – председател на ВОС, съдия Ивалена Димитрова, съдия Ивелина Чавдарова, съдия Лазар Василев, съдия Ирена Петкова - зам. председател на ВОС и ръководител на „Гражданско отделение“ и Мария Терзийска - зам. председател на ВОС и ръководител на „Търговско отделение“).

Вторият подсъдим - генералният директор на фирмата, менажирала „Хера“ е починал

Варненският окръжен съд за втори път не даде ход на разпоредителното заседание и отложи производството за потъването на кораба „Хера“ за 29.09.2020г.