Новини
Окръжен съд Варна

НОВИ e-mail адреси на Окръжен съд – Варна: 

 

Имейлите изпратени на старите адреси след 12.03.2020 г. не са получени в съда. Моля, ако се налага да ги изпратите наново.. 

DSC 1082sDSC 1072s

„Корупционни престъпления – подкуп, длъжностни престъпления и стопански подкуп” бе темата на първото за 2017 г. регионално обучение за съдии, организирано с партньорското участие на Окръжен съд Варна по проект на Националния институт на правосъдието „КАЧЕСТВЕНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗАЗакон за адвокатурата ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРАВОСЪДИЕТО” по договор № ВG05SFOP001-3.002-0001-С01/11.11.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление”.

Лектор на обучението бе съдията от Върховен касационен съд Красимир Шекерджиев, а аудиторията - магистрати, разглеждащи наказателни дела.

В обучението взеха участие наказателни съдии от съдебния район на Окръжен съд Варна, както и техни колеги от Шумен, Търговище, Разград, Добрич, Балчик, Каварна, Нови пазар и Дулово.

Предстои провеждането на още два семинара – този път с целева аудитория съдии, разглеждащи граждански и търговски дела, и съдебни служители.