Новини
Окръжен съд Варна

НОВИ e-mail адреси на Окръжен съд – Варна: 

 

Имейлите изпратени на старите адреси след 12.03.2020 г. не са получени в съда. Моля, ако се налага да ги изпратите наново.. 

30-годишен мъж от Варна е обвинен, че на 21.04.2017г., е държал без надлежно разрешително, с цел разпространение, високо рисково наркотично вещество марихуана с общо нетно тегло 40,03 гр., със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканибинол и хашиш с тегло 4,94 гр. С постановление от 22.04.2017г. Б. К. е привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл.354а, ал.1. За посоченото престъпление се предвижда наказание „Лишаване от свобода” за срок от две до осем години и глоба. Престъплението е тежко умишлено по смисъла на НК. Като се запозна с материалите по внесеното искане съдът определи мярка за неотклонение „подписка“.

„Следва изрично да се подчертае, че експертната справка съдържа само индиция, че се касае за марихуана с активно действащ компонент тетрахидроканибинол, тъй като неговото процентно съдържание не е изследван и не е посочен, а същият е определен на базата на химическа реакция. От тези доказателства обаче към настоящия момент основателно предположение за подозиране може да се направи за деяние, което съответства на квалификацията на чл.354а, ал.3 от НК, тъй като не са налице данни за изискуемата от чл.354а, ал.1 НК цел, а именно - „разпространение”. За престъплението по чл.354а, ал.3 от НК също се предвижда наказание „лишаване от свобода”, което е една от изискуемите в чл.63 НПКНаказателнопроцесуален кодекс предпоставка за вземане на най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража”.

В представеното искане пред съда се твърди, че е налице опасност обвиняемият да се укрие. В материалите по делото данни  за реална такава опасност няма. Обвиняемият е с постоянно местоживеене в гр. Варна, семейно и трудово ангажиран и не е осъждан. Изброените обстоятелства по скоро изключват опасността от укриване.  

На следващо място от страна на прокуратурата се твърди, че е налице опасност обвиняемия да въздейства на свидетели в това число и не разпитани, както и да извърши престъпление. По делото няма данни, от които да са направи извод за такава реална опасност. Свидетелите по делото са разпитани и същите са служители на МВР, които са разкрили деянието случайно и то със съдействието на обвиняемия. Опасността някой да им въздейства и с това евентуално да бъде извършено престъпление срещу правосъдието е хипотетична, а не реална и то не само за посочения вид деяния, а за каквито и да било други, обявени от закона за престъпления.    

В подкрепа на този факт е обстоятелството, че обвиняемият е бил задържан в 15,30 ч. на 22.04.2017г. за този времеви период органите на досъдебното производство не са установили други лица, които биха могли да бъдат полезни към предмета на доказване, поради което и твърдението, че такива ще бъдат разпитани, е голословно.“, е посочено в определението.

По посочените причини съдът прави извода, че не са налице  основанията за вземане на мярка „Задържане под стража” по отношение на Б. К. Съдът намира, че следва да се вземе мярка за неотклонение „Подписка” спрямо лицето, която се състои в поемането на задължение, че няма да напуска местоживеенето си без разрешение на органите на досъдебното производство и същата да се контролира от структурите на МВР.

Определението може да се обжалва в 3-дневен срок от днес пред Апелативен съд Варна, като в случай на обжалване насрочва същото за 02.05.2017 г. в 10:00 часа.

Пресслужбата на ОС – Варна потвърждава информацията, излязла в някои медии, че задържаното лице Б. К. е син на съдия от Наказателно отделение на Окръжен съд – Варна.