Новини
Окръжен съд Варна

Официалното встъпването на стажант-юристите в Окръжен съд - Варна ще се състои на 10.02.2020 г. (понеделник) от 11:00ч. в съдебна зала 105, Търговско отделение.