Новини
Окръжен съд Варна

Петнадесет стажант-юристи избраха Окръжен съд – Варна, за да започнат задължителния си стаж. На официална церемония те подписаха актове си по встъпване, като председателят на съда, съдия Марин Маринов лично им връчи стажантските книжки.

Съдебните кандидати са първите, чийто стаж ще премине по променените правила с Наредба 1 от 2019г. за придобиване на юридическа правоспособност, влязла в сила от януари тази година. С тях на стажантите се дава възможност сами да изберат наставниците си, но в случай че се затрудняват се запазва възможността, това отново да бъде направено от председателя на окръжния съд.

1/3 от новопостъпилите стажанти споделиха, че са се насочили към наказателно право, докато останалите по равно изразиха предпочитание към гражданското и търговското право.

Съдия Маринов призова младите юристи да споделят открито впечатленията си от новия регламент на стажа и от неговото протичане. „Разчитаме на вашата обратна връзка, за да преценим дали този вариант за преминаване на стажа е по-добър за вас. Съветът ми е да проведете пълноценно стажа си, защото това ще ви бъде полезно през цялата практика“, призова Марин Маринов.

Стажът на съдебните-кандитати преминава на 2 етапа – 2 месеца общ и 4 месеца специализиран стаж.

В продължение на половин година съдебните-кандитати имат възможност да натрупат преки впечатления и практически опит за основните функции, задълженията и организацията на дейността на органите на съдебната власт, адвокатите и нотариусите.

От началото на годината до момента в Окръжен съд – Варна са встъпили общо 19 стажант-юристи.

Stajanti Feb VOS