Новини
Окръжен съд Варна

Окръжен съд- Варна избра съдебен администратор, след проведен конкурс за длъжността. Това е Мирослава Славчева, която получи най-високи оценки и на трите етапа от процедурата за избор на длъжността. До финалния етап конкурсната комисия допусна общо четирима кандидати.

Съдебният администратор ръководи общата (финансова дейност, системни администратори, статистика, стопанисване и поддръжка на сгради и др.) и специализираната (регистратури, съдебно деловодство, съдебни секретари, служба по връчване на призови и съдебни книжа и др.) администрация в съда. Той осигурява организационната връзка между административния ръководител, съдиите и администрацията на съда.

Длъжността е пряко подчинена на председателя на съдебната институция.

Мирослава Славчева е завършила "Право" във Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий" и специалност "Маркетинг" в Икономически университет - Варна. През 2018г. защитава магистърска степен "Право на Европейския съюз" в Софийския университет. Професионалният си стаж започва през 2001г. като секретар-протоколист в Районен съд - Варна, където работи 12 години. За кратко, в продължение на 2 години е юрисконсулт, а от 2015г. до момента е съдебен помощник в Окръжен съд - Варна.

Miroslava Slavcheva VOS 2020

Мирослава Славчева