Новини
Окръжен съд Варна

НОВИ e-mail адреси на Окръжен съд – Варна: 

 

Имейлите изпратени на старите адреси след 12.03.2020 г. не са получени в съда. Моля, ако се налага да ги изпратите наново.. 

Окръжен съд –Варна бе домакин на традиционния Ден на отворените врати, като интерес към проявата проявиха  студенти от различни специалности на Икономическия университет – Варна, както и ученици от десети и единадесети клас на СУ „Неофит Бозвели“ – Варна. В няколко организирани групи те се срещнаха с Ралица Костадинова, съдия в Гражданско отделение, както и с административния ръководител на съдебната институция Марин Маринов.

DSC 1097 1sDSC 1101 3s

По-голяма част от младите хора влязоха с любопитство за първи път в съдебна зала, за да се запознаят с работата на съда отблизо. Те бяха запознати с наказателната отговорност на непълнолетните, структурата на съдебната власт и съдебните инстанции. Студентите проявиха интерес към присъствие по време на разглеждане на наказателни дела в Окръжен съд – Варна – възможност, която получиха много от колегите им през учебната година.

"Предизвикателства пред съдийското самоуправление“ бе тема на лекцията на съдия Ричърд Гейбриъл от Върховния съд на щата Колорадо, САЩ пред магистратите от Варненския съдебен район. Второто му посещение у нас се организира по проект „Мрежа на американските съдии за България“ на фондация „Български институт за правни инициативи“.

2sСъдия Гейбриъл има богат опит в областта на търговското право и интелектуалната собственост. Между 1988 и 2008 година е имал частна практика в областта на търговското право, между 2008 и 2015 г. е работил като съдия в Апелативния съд на щата Колорадо,  а през 2015 г. е назначен във Върховния съд на американския щат. Ричърд  Гейбриъл е заемал ръководни длъжности в различни организации, създадени да подпомагат професионалната юридическа общност чрез обучителни програми, менторство и други.

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ1sНа 21 април Окръжен съд –Варна ще бъде домакин на традиционния Ден на отворените врати. По този повод за пореден път съдии ще се срещнат с млади хора – в ученическа възраст, както и студенти.

Окръжен съд – Варна бе домакин на Ден за борба срещу детската агресия и насилието в училище, като проявата бе организирана съвместно с Регионалното управление по образованието във Варна. С отправената покана към институциите, които имат отношение към подрастващите, и тяхната подкрепа, бе показана съпричастност към проблемите в българските училища и желанието всички заедно да помогнем на децата да намерят път, в който да се радват на общуване без агресия, на живот без насилие, поне в дома и в училище – там, където можем да им предложим защитена, контролирана среда.

sadia Asen Popov w Parva ezikova gimnazia

На 6.04.2017 г. от 10:00 часа Окръжен съд – Варна и Регионалното управление на образованието - Варна организират съвместна проява, посветена на превенция срещу насилието в училище. Събитието е наречено „Ден за борба срещу детската агресия и насилието в училище“ и  се провежда по образователната програма на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.  Поканени са Иван Портних - кмет на Община Варна, Тодор Иванов - Заместник-кмет на Община Варна, административните ръководители на Апелативен и Районен съд - Варна - Ванухи Аракелян и Ерна Якова, Владимир Чавдаров – ръководител на Окръжна прокуратура – Варна, старши комисар Даниел Пашов - директор на Областна дирекция на МВР - Варна, представители на дирекция „Превенции“ в Община Варна и на отдел „Закрила на детето“, регионална дирекция „Социално подпомагане“.

Във връзка с воденото разследване срещу Светлозар Георгиев, съдия в Окръжен съд – Варна, същият се е отвел от разглеждане на всички недовършени дела, по които е определен за докладчик, на основание чл.29 ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс („(2) Не може да участва в състава на съда съдия или съдебен заседател, който поради други обстоятелства може да се счита предубеден или заинтересован пряко или косвено от изхода на делото.“)

В основанията си за самоотвод съдия Георгиев е посочил обстоятелството, че  спрямо него е предявено обвинение за извършено престъпление от общ характер. Той заявява, че „към момента не може да осигури разглеждането и решаването на съдебните дела по изискуемия от закона обективен и безпристрастен начин.“.

DSC 0630sDSC 0648s

Днес се проведе Годишното събрание на Окръжен съд – Варна, на което бяха представени акцентите от годишния доклад на съдебната институция за изминалата 2016 г. Присъстваха административният ръководител на Апелативен съд – Варна Ванухи Аракелян и заместник – председателите на съдебната институция, ръководителят на Окръжна прокуратура Владимир Чавдаров, както и административните ръководители на районните съдилища във Варна, Провадия и Девня Ерна Якова, Катя Савова и Димо Цолов.