Насрочени дела
Окръжен съд Варна

Окръжен съд - Варна Справка за насрочени дела за периода от 27.01.2020 г. до 31.01.2020 г.             

 

 

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

1

Гражданско дело (В) No 2212/2019, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

И.Д.И.

Докладчик:
КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ

27.1.2020 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

2

Гражданско дело (В) No 2236/2019, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

П.Д.Ж.

Председател и докладчик:
СВЕТЛА В. ПЕНЕВА

27.1.2020 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

3

Гражданско дело (В) No 2280/2019, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

С.Н.М.

Докладчик:
СВЕТЛА В. ПЕНЕВА

27.1.2020 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

4

Гражданско дело (В) No 2341/2019, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Р.И.И.

Докладчик:
НЕВИН Р. ШАКИРОВА

27.1.2020 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

5

Гражданско дело (В) No 2367/2019, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

К.Г.А.

Докладчик:
НЕВИН Р. ШАКИРОВА

27.1.2020 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

6

Гражданско дело (В) No 124/2020, I състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

И.П.Х.

Докладчик:
СВЕТЛА В. ПЕНЕВА

27.1.2020 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

7

НОХД No 1333/2019, I състав

Причиняване на смърт при управление на МПС в квалифицирани случаи

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

М.А.М.

Докладчик:
ЖУЛИЕТА Г. ШОПОВА

27.1.2020 9:00 до 12:00, Зала НЗ - 1

8

Гражданско дело (В) No 2129/2019, I състав

Искове по ЗЗДискр.

Х.К.П.

АГЕНЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-СОФИЯ

Докладчик:
КРАСИМИР Т. ВАСИЛЕВ

27.1.2020 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

9

Гражданско дело (В) No 2276/2019, I състав

Делба

В.К.П.

Т.А.Д.,
Г.А.Д.,
Д.А.Д.,
В.К.Е.,
Н.Т.Е.

Докладчик:
НЕВИН Р. ШАКИРОВА

27.1.2020 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

10

Гражданско дело (В) No 20/2020, I състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

П.Д.П.

ДЕСПОТ ЕООД

Докладчик:
СВЕТЛА В. ПЕНЕВА

27.1.2020 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

11

Гражданско дело (В) No 1924/2019, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

С.М.М.

 

Председател и докладчик:
НЕВИН Р. ШАКИРОВА

27.1.2020 10:00

12

НОХД No 1042/2018, I състав

Квалифицирани състави на убийство

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

К.Т.Т.,
Г.Г.М.

Докладчик:
ДЕЯН И. ДЕНЕВ

27.1.2020 10:30 до 11:30, Зала НЗ - 2

13

НОХД No 24/2020, I състав

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

М.К.А.

Докладчик:
КРАСИМИР Г. ГАЙДАРОВ

27.1.2020 12:30 до 16:00, Зала НЗ - 1

14

ЧНД No 63/2020, I състав

Производство по искания по ЗПИИРКОРНФС

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НИДЕРЛАНДИЯ

Н.П.Д.,
ВОП

Докладчик:
ДИМО М. ДИМОВ

27.1.2020 13:00 до 14:00, Зала НЗ - 2

15

ВНОХД No 1037/2019, I състав

Документна измама в големи размери или представляваща опасен рецидив

Р.И.Г.,
Б.Е.М.,
И.Г.М.,
П.К.Г.,
А.Д.О.,
Г.Х.Н.,
И.Й.Ж.,
К.С.Р.,
М.А.С.,
С.Р.Й.,
Б.Х.К.,
Й.Я.Й.,
Ю.А.И.

ВОП,
ВОП

Председател и докладчик:
ПЕТЪР МИТЕВ

27.1.2020 13:15

16

Гражданско дело (В) No 2184/2019, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Г.К.И.,
Н.К.И.

Докладчик:
МАЯ НЕДКОВА

27.1.2020 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

17

Гражданско дело (В) No 2234/2019, IV състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

К.Д.К.

Докладчик:
МАЯ НЕДКОВА

27.1.2020 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

18

Гражданско дело (В) No 2293/2019, IV състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

ДЕФЕНДЪР ЕООД

Докладчик:
КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ

27.1.2020 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

19

Гражданско дело (В) No 2303/2019, IV състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

П.Д.Ж.

Докладчик:
КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ

27.1.2020 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

20

Гражданско дело (В) No 2304/2019, IV състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

М.Е.К.С.

Докладчик:
КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ

27.1.2020 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

21

Гражданско дело (В) No 2132/2019, IV състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

В.Ц.Г.

Н.Н.В.

Докладчик:
КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ

27.1.2020 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

22

Гражданско дело (В) No 2179/2019, IV състав

Искове за развод и недействителност на брака

К.М.К.

Т.Б.К.

Докладчик:
КОНСТАНТИН Д. ИВАНОВ

27.1.2020 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

23

Гражданско дело (В) No 2180/2019, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Н.Н.Н.

Н.С.Н.

Докладчик:
МАЯ НЕДКОВА

27.1.2020 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

24

Гражданско дело (В) No 2182/2019, IV състав

Искове по ЗЗДискр.

Г.М.М.

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА

Председател и докладчик:
ИВЕЛИНА М. СЪБЕВА

27.1.2020 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

25

Търговско дело No 1721/2018, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ВГ-6 ЕООД

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Докладчик:
МАРИН Г. МАРИНОВ

27.1.2020 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

26

Гражданско дело (В) No 1446/2019, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

П.Я.М.

И.И.Р.

Председател и докладчик:
ИВЕЛИНА М. СЪБЕВА

27.1.2020 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

27

Търговско дело No 345/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Й.Н.П.

ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Докладчик:
МАРИН Г. МАРИНОВ

27.1.2020 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

28

Търговско дело No 1562/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

СОЛИД КО БГ АД

Докладчик:
МАРИН Г. МАРИНОВ

27.1.2020 15:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

29

Гражданско дело (В) No 2171/2019, III състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

С.В.П.

Председател и докладчик:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА

28.1.2020 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

30

Гражданско дело (В) No 2191/2019, III състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Д.Р.Б.

Председател:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА

28.1.2020 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

31

Гражданско дело (В) No 2192/2019, III състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Й.Д.К.

Докладчик:
ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА

28.1.2020 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

32

Гражданско дело (В) No 2319/2019, III състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

П.Н.П.

Председател и докладчик:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА

28.1.2020 9:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

33

НОХД No 853/2019, I състав

Лишаване от живот при професионална непредпазливост

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Р.И.Н.К.

Докладчик:
ЖУЛИЕТА Г. ШОПОВА

28.1.2020 9:00 до 17:00, Зала НЗ - 2

34

ЧНД No 1462/2019, I състав

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

С.С.П.

Докладчик:
НИКОЛАЙ П. НЕНОВ

28.1.2020 9:00 до 9:15, Зала НЗ - 1

35

Гражданско дело (В) No 1909/2019, III състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Е.Т.Е.

П.И.Я.,
Д.Л.Я.,
В.Б.Б.,
Н.М.М.,
Л.Н.Е.,
К.Р.Х.,
П.Д.Е.,
Д.М.Е.,
Л.Я.Л.,
С.Т.Т.,
В.М.Т.,
Л.Г.Д.,
К.Л.Л.,
Г.Н.Д.,
ОБЩИНА ВАРНА,
АН ГРУП БГ ООД,
НЮ БИЛДИНГ 2015 ООД

Председател:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА

28.1.2020 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

36

Гражданско дело (В) No 2133/2019, III състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

И.Д.И.

И.Г.И.

Председател:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА

28.1.2020 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

37

Гражданско дело (В) No 2302/2019, III състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Ж.Д.Ж.

Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА

28.1.2020 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

38

Гражданско дело (В) No 2401/2019, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Р.Н.А.

Докладчик:
ИВАН СТОЙНОВ

28.1.2020 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

39

НОХД No 1212/2019, I състав

Квалифицирани състави на грабеж - чл.199 ал.2 НК

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Д.М.В.,
М.В.И.,
Г.М.Г.

Докладчик:
НИКОЛАЙ П. НЕНОВ

28.1.2020 9:30 до 17:00, Зала НЗ - 1

40

Гражданско дело (В) No 937/2019, III състав

ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители

Б.В.Л.,
ВЕНЦИСЛАВ ДОРЕЛОВ ЕООД,
В.Д.С.

РАЙФАЙЗЕН БАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД

Председател:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
Докладчик:
ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА

28.1.2020 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

41

Гражданско дело (В) No 1860/2019, III състав

ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители

И.Ж.М.

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

Председател:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
Докладчик:
ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА

28.1.2020 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

42

Гражданско дело (В) No 1913/2019, III състав

ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители

МАРГО 77 ЕООД

ДЖЪНГЪЛ ООД,
ВАРНА ПАРАДАЙС ООД,
Р.С.С.,
ВИП БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТ ЕООД

Председател и докладчик:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА

28.1.2020 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

43

Търговско дело No 1765/2019, II състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

МИР ШИПИНГ ЕООД

УНИ-ОРИЕНТ ШИППИНГ АГЕНСИ ЕООД

Докладчик:
ЦВЕТА П. ПАВЛОВА

28.1.2020 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

44

Гражданско дело (В) No 422/2019, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

А.В.Х.

М.А.Х.

Председател:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
Докладчик:
ТАТЯНА Р. МАКАРИЕВА

28.1.2020 10:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

45

Търговско дело No 551/2019, II състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

И.В.Б.

САНТА ХОУМ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД

Докладчик:
ЦВЕТА П. ПАВЛОВА

28.1.2020 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

46

Търговско дело No 965/2019, II състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

С.К.М.,
Н.Д.М.,
Х.С.М.

ЗД БУЛ ИНС АД

Докладчик:
ЦВЕТА П. ПАВЛОВА

28.1.2020 11:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

47

Търговско дело No 1734/2014, I състав

Производство по несъстоятелност

КАСТОРИЯ-ПЕТЪР ПЕТРОВ ЕТ/ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/,
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ,
ФЕНИКС СТАР ЕООД,
П.Г.П.,
ПРОКРЕДИТ БАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД

 

Докладчик:
ЦВЕТА П. ПАВЛОВА

28.1.2020 11:45, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

48

ЧНД No 91/2020, I състав

Производство по ЗЕЕЗА

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

K.G.

Докладчик:
ТРАЙЧО Г. АТАНАСОВ

28.1.2020 12:00 до 13:00, Зала НЗ - РАЗПИТИ

49

Гражданско дело (В) No 2297/2019, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Ж.Я.Ж.

Докладчик:
ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА

28.1.2020 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

50

Гражданско дело (В) No 2306/2019, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

С.Д.Н.

Докладчик:
ИВАНКА Д. ДРИНГОВА

28.1.2020 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

51

Гражданско дело (В) No 2379/2019, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Д.П.Т.

Докладчик:
ИВАНКА Д. ДРИНГОВА

28.1.2020 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

52

Гражданско дело (В) No 2399/2019, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

САЛЕРНО ЕООД

Докладчик:
ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА

28.1.2020 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

53

Гражданско дело (В) No 2447/2019, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

Б.А.Т.

Докладчик:
ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА

28.1.2020 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

54

Търговско дело No 1248/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Н.Г.Б.

Г.Д.Т.

Докладчик:
ГАЛИНА ЧАВДАРОВА

28.1.2020 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

55

Гражданско дело (В) No 1775/2019, V състав

ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители

ЛУКС ИМОТИ ВАРНА ЕООД,
М.С.Г.Б.

ДЖЕЙ УОТЪР ЕООД

Докладчик:
ДЕСПИНА Г. ГЕОРГИЕВА

28.1.2020 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

56

Гражданско дело (В) No 1750/2019, V състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Ж.Г.Ж.,
А.Г.Ж.,
Г.В.А.,
А.С.А.

С.Г.А.

Председател:
ДЕСПИНА Г. ГЕОРГИЕВА
Докладчик:
ИВАНКА Д. ДРИНГОВА

28.1.2020 14:30

57

Гражданско дело (В) No 1782/2019, V състав

ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители

СИСТ ПЕТРОВИ ЕООД

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД,
ТРЕВЕКС ООД,
Р.Г.Б.

Председател:
ДЕСПИНА Г. ГЕОРГИЕВА
Докладчик:
ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА

28.1.2020 14:30

58

Гражданско дело (В) No 2087/2019, V състав

Искове за трудово възнаграждение

П.Ф.М.

БАУТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Председател:
ЗЛАТИНА И. КАВЪРДЖИКОВА
Докладчик:
ИВАНКА Д. ДРИНГОВА

28.1.2020 15:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

59

Търговско дело No 1493/2013, I състав

Производство по несъстоятелност

ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ АД,
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ /ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ/ АД,
ЛЕТО ИНВЕСТМЪНТ АД

ЛЕНД ИНВЕСТМЪНТ КЪМПАНИ ЕАД/В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

Докладчик:
ГАЛИНА ЧАВДАРОВА

28.1.2020 15:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

60

АНД No 1359/2019, I състав

Производства по чл. 83а от ЗАНН

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

ДОМСТРОЙ-ДЕСИ ЕООД

Докладчик:
СВЕТОСЛАВА Н. КОЛЕВА

29.1.2020 9:00 до 10:00, Зала НЗ - 1

61

Гражданско дело (В) No 1880/2019, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

А.Х.О.

Докладчик:
ИВАН СТОЙНОВ

29.1.2020 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

62

Гражданско дело (В) No 2188/2019, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

М.С.П.

Докладчик:
ИВАН СТОЙНОВ

29.1.2020 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

63

Гражданско дело (В) No 2237/2019, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

М.С.О.

Докладчик:
ИВАН СТОЙНОВ

29.1.2020 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

64

Гражданско дело (В) No 2343/2019, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

И.З.Г.

Докладчик:
ИРЕНА Н. ПЕТКОВА

29.1.2020 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

65

Гражданско дело (В) No 2422/2019, II състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД

В.Д.Й.

Докладчик:
ИРЕНА Н. ПЕТКОВА

29.1.2020 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

66

НОХД No 67/2020, I състав

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

С.В.С.

Докладчик:
ИВАНИЧКА Д. СЛАВКОВА

29.1.2020 9:30 до 10:30, Зала НЗ - 2

67

Търговско дело No 779/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Т.Х.Б.

ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА

29.1.2020 9:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

68

Гражданско дело (В) No 2475/2018, II състав

Делба

А.К.П.

М.К.П.,
Н.Г.П.

Председател:
ИРЕНА Н. ПЕТКОВА
Докладчик:
ИВАН СТОЙНОВ

29.1.2020 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

69

Гражданско дело (В) No 1657/2019, II състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Д.И.Г.

Р.С.Д.

Докладчик:
ИВАН СТОЙНОВ

29.1.2020 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

70

Гражданско дело (В) No 2360/2019, II състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

М.М.А.

Е.Н.Н.,
М.Н.М.

Докладчик:
ИРЕНА Н. ПЕТКОВА

29.1.2020 10:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

71

НОХД No 1216/2019, I състав

Укриване и неплащане на данъчни задължения, вноски за ДОО и здравно осигуряване

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Н.А.К.

Докладчик:
СВЕТОСЛАВА Н. КОЛЕВА

29.1.2020 10:00 до 11:00, Зала НЗ - 1

72

Търговско дело No 248/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

АДИСАН ЕООД

БОДПИЕ ООД

Докладчик:
ГАЛИНА ЧАВДАРОВА

29.1.2020 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

73

Търговско дело No 905/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

В.Г.К.

ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД

Докладчик:
ДИАНА Д. МИТЕВА

29.1.2020 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

74

Търговско дело No 1268/2019, I състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Г.Д.К.

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД

Докладчик:
ЦВЕТЕЛИНА Г. ХЕКИМОВА

29.1.2020 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

75

НОХД No 1353/2019, I състав

Квалифицирани състави на грабеж - чл.199 ал.1 НК

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

С.М.П.,
Б.В.А.

Докладчик:
МАРИН Ц. АТАНАСОВ

29.1.2020 11:00 до 12:00, Зала НЗ - 1

76

Търговско дело (В) No 2006/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А.КЛОН БЪЛГАРИЯ

И.И.И.

Председател:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА
Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

29.1.2020 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

77

Търговско дело (В) No 2012/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Председател:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА
Докладчик:
ЖАНА И. МАРКОВА

29.1.2020 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

78

Търговско дело (В) No 2022/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

Н.Г.К.

АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕООД

Председател:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА
Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

29.1.2020 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

79

Търговско дело (В) No 2065/2019, I състав

Искове по КЗ

Д.И.А.

ЗД БУЛ ИНС АД

Председател:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА
Докладчик:
ЖАНА И. МАРКОВА

29.1.2020 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

80

Търговско дело (В) No 2126/2019, I състав

Искове по КЗ

ЗД БУЛ ИНС АД

Я.С.Ш.

Председател и докладчик:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА

29.1.2020 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

81

Гражданско дело No 1837/2017, VI състав

Искове по ЗУЕС

А.Ж.Й.

Ц.Й.Ж.

Докладчик:
АТАНАС В. СЛАВОВ

29.1.2020 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

82

Гражданско дело No 2069/2018, VI състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

И.К.С.

С.К.С.,
В.Д.С.

Докладчик:
АТАНАС В. СЛАВОВ

29.1.2020 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

83

ЧНД No 28/2020, I състав

Производство по изпълнение на наказанията (чл. 437 от НПК, чл. 447-452 от НПК)

НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ГР. ВАРНА

Л.К.Г.,
ВОП

Докладчик:
МАРИН Ц. АТАНАСОВ

29.1.2020 14:00 до 14:15, Зала НЗ - 1

84

Търговско дело (В) No 2127/2019, I състав

Искове по ЗОПДНПИ

М.М.Ц.Г.

ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Председател:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА
Докладчик:
ТОНИ КРЪСТЕВ

29.1.2020 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

85

Търговско дело (В) No 40/2020, I състав

Искове по КЗ

ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД

Д.Т.К.

Председател:
МАРИЯ К. ТЕРЗИЙСКА
Докладчик:
ЖАНА И. МАРКОВА

29.1.2020 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

86

ВНОХД No 710/2019, I състав

Обсебване в големи размери или представляващо опасен рецидив

И.Д.Д.

ВОП

Председател:
МАРИН Ц. АТАНАСОВ
Докладчик:
ДЕЯН И. ДЕНЕВ

30.1.2020 9:00, Зала НЗ - 1

87

ВНОХД No 1187/2019, I състав

Обсебване

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА,
К.М.М.,
В.Б.Н.,
ВОП

А.А.В.

Председател:
МАРИН Ц. АТАНАСОВ
Докладчик:
НИКОЛАЙ П. НЕНОВ

30.1.2020 9:00, Зала НЗ - 1

88

ВНОХД No 1288/2019, I състав

Грабеж

А.М.И.,
Р.Д.С.

Ц.П.И.,
ВОП

Председател:
ДЕЯН И. ДЕНЕВ
Докладчик:
НИКОЛАЙ П. НЕНОВ

30.1.2020 9:00, Зала НЗ - 1

89

ВНОХД No 13/2020, I състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

Н.И.Н.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Председател и докладчик:
ДЕЯН И. ДЕНЕВ

30.1.2020 9:00, Зала НЗ - 1

90

ВНОХД No 18/2020, I състав

Грабеж

П.М.,
Т.Т.Т.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Председател и докладчик:
ДЕЯН И. ДЕНЕВ

30.1.2020 9:00, Зала НЗ - 1

91

ВНОХД No 22/2020, I състав

Неплащане на издръжка

Г.В.А.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Председател и докладчик:
ДЕЯН И. ДЕНЕВ

30.1.2020 9:00, Зала НЗ - 1

92

ВАНД No 31/2020, I състав

Производства по приложението на чл.78а НК

М.Ш.И.

ВОП

Председател и докладчик:
НИКОЛАЙ П. НЕНОВ

30.1.2020 9:00, Зала НЗ - 1

93

ВНОХД No 592/2019, I състав

Съставяне на официален документ с невярно съдържание

С.Т.Ч.,
К.К.Р.,
ВОП

 

Председател:
ДЕЯН И. ДЕНЕВ
Докладчик:
МАРИН Ц. АТАНАСОВ

30.1.2020 9:30, Зала НЗ - 1

94

Търговско дело No 1798/2018, II състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

К.Я.Б.,
Л.А.Б.

Докладчик:
ДИАНА Д. МИТЕВА

30.1.2020 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

95

НОХД No 1042/2018, I състав

Квалифицирани състави на убийство

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

К.Т.Т.,
Г.Г.М.

Докладчик:
ДЕЯН И. ДЕНЕВ

30.1.2020 11:00, Зала НЗ - 1

96

ВНОХД No 1445/2019, I състав

Лъжесвидетелстване

Й.М.М.,
И.Х.Т.

ВОП

Председател:
МАЯ В. НАНКИНСКА
Докладчик:
ЯНА П. ДИМИТРОВА

30.1.2020 13:00, Зала НЗ - 1

97

Гражданско дело No 2294/2018, IX състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

М.Х.Б.,
Г.Н.Б.

И.Ж.В.

Докладчик:
ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА

30.1.2020 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

98

Гражданско дело No 1443/2019, IX състав

Искове за недействителност на гражданско-правни сделки

М.Л.А.

В.П.Б.,
М.Д.Б.

Докладчик:
ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА

30.1.2020 13:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

99

ВНОХД No 1111/2019, I състав

Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго

Н.А.Д.

ВОП

Председател и докладчик:
АСЕН В. ПОПОВ

30.1.2020 13:30, Зала НЗ - 1

100

ВНОХД No 1263/2019, I състав

Кражба, представляваща опасен рецидив

И.А.И.,
М.Ж.Ж.

ВОП

Председател:
ИВАНИЧКА Д. СЛАВКОВА
Докладчик:
ЯНА П. ДИМИТРОВА

30.1.2020 13:30, Зала НЗ - 1

101

ВНОХД No 1324/2019, I състав

Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи

В.С.И.

ВОП

Председател и докладчик:
АСЕН В. ПОПОВ

30.1.2020 13:30, Зала НЗ - 1

102

ВНОХД No 1428/2019, I състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДЕВНЯ,
ВОП

К.Й.Ц.

Председател:
АСЕН В. ПОПОВ
Докладчик:
СТОЯН К. ПОПОВ

30.1.2020 13:30 до 13:30, Зала НЗ - 1

103

ВАНД No 38/2020, I състав

Производства по приложението на чл.78а НК

В.Б.К.

ВОП

Председател:
АСЕН В. ПОПОВ
Докладчик:
СТОЯН К. ПОПОВ

30.1.2020 13:30 до 13:30, Зала НЗ - 1

104

Търговско дело No 1704/2018, II състав

Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН

ОСТ ТРЕЙДИНГ ЕООД/В ОТКРИТО ПРОИЗВ. ПО НЕСЪСТ./

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

Докладчик:
ПЛАМЕН А. АТАНАСОВ

30.1.2020 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

105

Търговско дело No 1829/2019, II състав

Иск за прекратяване на ТД по съдебен ред

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА

ПИЛС РАДЕВ И СИЕ ЕООД

Докладчик:
ПЛАМЕН А. АТАНАСОВ

30.1.2020 13:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

106

Гражданско дело No 767/2019, IX състав

Искове по ЗОДОВ

Л.Р.П.

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Докладчик:
ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА

30.1.2020 14:00

107

Гражданско дело No 859/2019, IX състав

Искове по ЗОПДНПИ

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО

Т.И.Д.,
Т.Д.Д.,
П.Т.Д.

Докладчик:
ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА

30.1.2020 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

108

Гражданско дело No 1507/2019, IX състав

Вещни искове

М.К.Х.

ОБЩИНА ВАРНА

Докладчик:
ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА

30.1.2020 14:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

109

Търговско дело No 433/2019, II състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

И.И.Р.

ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

Докладчик:
ПЛАМЕН А. АТАНАСОВ

30.1.2020 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

110

Търговско дело No 485/2019, II състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

Р.Н.К.

ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
ПЛАМЕН А. АТАНАСОВ

30.1.2020 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

111

Гражданско дело No 1997/2018, IX състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

З.Н.И.

Я.П.Р.,
П.Я.Р.

Докладчик:
ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА

30.1.2020 14:30

112

Гражданско дело No 1887/2019, IX състав

Искове за реално изпълнение на гражданско-правна сделка; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на гражданско-правна сделка вкл. лихва, неустойка, задатък

И.П.Ц.

Н.А.К.

Докладчик:
ДАНИЕЛА С. ХРИСТОВА

30.1.2020 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

113

Търговско дело No 1016/2019, II състав

Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/.

С.А.И.,
А.А.И.,
М.М.А.,
С.М.А.,
А.В.Я.

ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
ПЛАМЕН А. АТАНАСОВ

30.1.2020 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

114

Търговско дело No 1413/2019, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

АГРОБЛОК ЕООД,
БАНКА ДСК ЕАД,
ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД

ФРЕЯ-ВАРНА ООД

Докладчик:
ПЛАМЕН А. АТАНАСОВ

30.1.2020 14:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

115

Търговско дело No 1346/2018, II състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ИНВЕСТБАНК АД

З.Ж.Т.

Докладчик:
ПЛАМЕН А. АТАНАСОВ

30.1.2020 15:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

116

АНД No 1287/2019, I състав

Производства по чл. 83а от ЗАНН

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

БАС-ГРУП ЕООД

Докладчик:
ЖУЛИЕТА Г. ШОПОВА

31.1.2020 9:00 до 11:00, Зала НЗ - 2

117

НОХД No 814/2019, I състав

Убийство по чл.115 НК

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Д.А.Х.

Докладчик:
ЯНА П. ДИМИТРОВА

31.1.2020 9:30 до 17:00, Зала НЗ - 1

118

НОХД No 724/2019, I състав

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Д.Н.В.

Докладчик:
АСЕН В. ПОПОВ

31.1.2020 13:00 до 17:00, Зала НЗ - 2

119

Търговско дело No 860/2019, I състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

И.В.М.

Докладчик:
ЕЛИНА П. КАРАГЬОЗОВА

31.1.2020 14:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

120

Гражданско дело No 2070/2019, XII състав

Запрещение

Р.Я.Г.

Б.Р.Г.

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

31.1.2020 14:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

121

Гражданско дело No 777/2019, XII състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Е.Н.Й.

Г.И.А.

Докладчик:
НЕЙКО С. ДИМИТРОВ

31.1.2020 15:00, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

 

 

 

 

 

 Данните са предварителни. Възможни са промени!