Вещи лица
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

Съдебно-ботаническа експертиза; Съдебно-зоологическа експертиза; Съдебно-микробиологична експертиза; Съдебно-ентомологична експертиза

559. Георги Бориславов Димитров – зооинженер, специалист по животновъдство;
560. Даниела Рафаилова Замфирова – молекулярна биология, експертизи за: установяване на родителския произход; идентификация на човека; експертиза по писмени данни; молекулярно- идентична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици; определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително ГМО, с молекуляно-генетични методи;
561. Димитър Славов Петров – д-р по ветиринарна медицина;
562. Миглена Манолова Господинова – микробиологични и зоологически експертизи;
563. Петя Бойчева Атанасова – съдебно-ботаническа и съдебно-екологична експертизи;