Вещи лица
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

9. Клас "Съдебно-изкуствоведски експертизи".

679. Илко Иванов Бърдаров – съдебно-изкуствоведски експертизи;
680. Константин Георгиев Угринов – специалист по консервация и реставрация на културни ценности: произведения на изящните и приложни изкуства, археологически, писмени и книжовни, етнографски и др.