Вещи лица
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

 

1. Клас "Криминалистични експертизи"

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства.

1. Андрей Димов Андреев – криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични, балистични и дактилоскопни експертизи;
2. Атанас Марков Михайлов – почеркови, технически експертизи на документи, трасилогически, дактилоскопни, балистични, портретни;
3. Богдан Йорданов Богданов – специалист графология, трасология, балистика, технически изследвания на документи;
4. Борис Димитров Борисов – графолог.
5. Вангел Николов Вангелов – криминалистически експертизи – почеркови, техническо изследване на документи, трасологически и балистични;
6. Владимир Костадинов Василев – графология, трасология и техническо изследване на документи;
7. Емил Ангелов Атанасов – криминалистически експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистически;
8. Красимир Хараланов Минчев – експерт, висше образование, почеркови експертизи, изследване на документи, балистични, дактилоскопни, трасологични експертизи;
9. Митко Димов Славов – съдебно почеркови експертизи, графологически, експертно изследване на документи и произведения на изкуството, психологически експертизи;
10. Никола Борисов Бъчваров – криминалист – графолог.
11. Николай Стефчев Ризов – криминалистически експертизи на писмени доказателства;
12. Росен Димитров Николов – проверка автентичността на документи, биометрия, пръстови отпечатъци и лицево разпознаване и автотехнически експертизи;
13. Филип Николаев Филев – специалист в областта на почерково и техническо изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика, Разрешение за достъп до КИ №2138/25.04.2019 валидно до 24.04.2023г.
14. Ценко Маринов Цачев – криминалистически експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистични;
15. Юрий Сотиров Милев – техническо изследване на документи, съдебно-графически експертизи и експертиза на писмената реч;

1.2. Трасологични експертизи.

16. Атанас Марков Михайлов –почеркови, технически експертизи на документи, трасилогически, дактилоскопни, балистични, портретни;
17. Богдан Йорданов Богданов – специалист графология, трасология, балистика, технически изследвания на документи;
18. Вангел Николов Вангелов – криминалистически експертизи – почеркови, техническо изследване на документи, трасологически и балистични;
19. Владимир Костадинов Василев – графология, трасология и техническо изследване на документи;
20. Емил Ангелов Атанасов – криминалистически експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистически;
21. Красимир Хараланов Минчев – експерт, висше образование, почеркови експертизи, изследване на документи, балистични, дактилоскопни, трасологични експертизи;
22. Филип Николаев Филев – специалист в областта на почерково и техническо изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика, Разрешение за достъп до КИ №2138/25.04.2019 валидно до 24.04.2023г.
23. Ценко Маринов Цачев – криминалистически експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистични;

 1.3. Съдебно-балистични експертизи.

24. Андрей Димов Андреев – криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични, балистични и дактилоскопни експертизи;
25. Атанас Марков Михайлов – почеркови, технически експертизи на документи, трасилогически, дактилоскопни, балистични, портретни;
26. Христо Павлов Неделчев – специалист по оръжие, оръжейна техника, боеприпаси и балистика;
27. Филип Николаев Филев – специалист в областта на почерково и техническо изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика, Разрешение за достъп до КИ №2138/25.04.2019 валидно до 24.04.2023г.
28. Ценко Маринов Цачев – криминалистически експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистични;

1.4. Дактилоскопни експертизи.

29. Андрей Димов Андреев – криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични, балистични и дактилоскопни експертизи;
30. Атанас Марков Михайлов – почеркови, технически експертизи на документи, трасилогически, дактилоскопни, балистични, портретни;
31. Красимир Хараланов Минчев – експерт, висше образование, почеркови експертизи, изследване на документи, балистични, дактилоскопни, трасологични експертизи – стаж – 13 г.;
32. Росен Димитров Николов – проверка автентичността на документи, биометрия, пръстови отпечатъци и лицево разпознаване и автотехнически експертизи;
33. Филип Николаев Филев – специалист в областта на почерково и техническо изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика, Разрешение за достъп до КИ №2138/25.04.2019 валидно до 24.04.2023г.

1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

34. Богдан Йорданов Богданов – специалист графология, трасология, балистика, технически изследвания на документи;
35. Вангел Николов Вангелов – криминалистически експертизи – почеркови, техническо изследване на документи, трасологически и балистични;
36. Росен Димитров Николов – проверка автентичността на документи, биометрия, пръстови отпечатъци и лицево разпознаване и автотехнически експертизи;