Вещи лица
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

 2. Клас "Съдебномедицински експертизи".

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части.

37. Благовеста Димитрова Стефанова – специалист по съдебна медицина;
38. Виктор Николаев Стефанов – специалист по съдебна медицина;
39. Вилиям Викторов Доков – специалист по съдебна медицина;
40. Деян Ангелов Демиров – специалист по съдебна медицина;
41. Диана Гочева Господинова – съдебномедицински експертизи и деонтология;
42. Димитър Иванов Ганчев – специалист по съдебна медицина;
43. Добринка Демирева Радойнова – специалист по съдебна медицина и деонтология;
44. Сийка Койчева Михова-Илчева – специалист по съдебна медицина;

2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица.

45. Добрин Любомиров Калчев – кардиолог;
46. Пламена Красимирова Иванова-Срур – д-р дентална медицина;

2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства.
2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство.
2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
2.6. Съдебномедицински експертизи за идентификация на човека.

47. Борис Петров Шахов – съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход и за индетификация на човек;
48. Мая Иванова Кичева – специалност биохимия и клинична химия, молекулярна и функционална биология, СМЕ за установяване на родителския произход, СМЕ за идентификация на човека, СМЕ по писмени данни, съдебно-химическа експертиза /определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и други биологични проби и обекти/, молекулярна генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, определяне, състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. Генно-модифицирани организми с молекулярно-генетични методи, експертиза по писмени данни, касаещи същите;

2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход.

49. Борис Петров Шахов – съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход и за индетификация на човек;
50. Мая Иванова Кичева – специалност биохимия и клинична химия, молекулярна и функционална биология, СМЕ за установяване на родителския произход, СМЕ за идентификация на човека, СМЕ по писмени данни, съдебно-химическа експертиза /определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и други биологични проби и обекти/, молекулярна генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, определяне, състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. Генно-модифицирани организми с молекулярно-генетични методи, експертиза по писмени данни, касаещи същите;