Вещи лица
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

 3. Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние".
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза.

51. Анка Петрова Атанасова – специалист по обща и съдебна психиатрия;
52. Гергана Петрова Момова;
53. Калоян Павлов Куков – д-р по клинична психология, специалист клиничен психолог, д-р на психологическите науки, специалист съдебен невропсихолог; съдебно-психологични експертизи; съдебнопсихиатрични и психологични експертизи, съдебно-психологична експертиза по писмени данни; посмъртни съдебно-психологични експертизи, съдебно-психологични експертизи в детска и юношеска възраст; съдебно-психологични експертизи в късна възраст; съдебно-психологосексологични експертизи;
54. Костадинка Димитрова Крумова – психиатър, нарколог;
55. Милена Антонова Топалова – детски психиатър;
56. Росица Антонова Лефтерова – психиатър;
57. Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия;
58. Светлин Върбанов Върбанов – съдебна психиатрия;
59. Татяна Колева Аврамова – специалист Психиатрия и Съдебна психиатрия; съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандрти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;
60. Христо Добрев Бояджиев;

3.2. Съдебно-психологична експертиза.

61. Александър Милчев Цолчовски – съдебно-психологически експертизи;
62. Венета Диянова Иванова – психолог, психотерапевт;
63. Далия Борисова Пискулийска – клиничен психолог;
64. Димитър Кръстев Горчев – приложна психология;
65. Калоян Павлов Куков – д-р по клинична психология, специалист клиничен психолог, д-р на психологическите науки, специалист съдебен невропсихолог; съдебно-психологични експертизи; съдебнопсихиатрични и психологични експертизи, съдебно-психологична експертиза по писмени данни; посмъртни съдебно-психологични експертизи, съдебно-психологични експертизи в детска и юношеска възраст; съдебно-психологични експертизи в късна възраст; съдебно-психологосексологични експертизи;
66. Мария Иванова Дечева – психолог;
67. Мая Велинова Рогашка – съдебно психологична експертиза;
68. Мира Мирославова Цветанова – Георгиева – обща психология и психодиагностика;
69. Митко Димов Славов – съдебно почеркови експертизи, графологически, експертно изследване на документи и произведения на изкуството, психологически експертизи;
70. Наташа Иванова Станева – клиничен психолог;
71. Нели Костадинова Михайлова – клиничен психолог;
72. Румяна Стоянова Георгиева – клиничен психолог;
73. Снежанка Борисова Димитрова – приложна психология;
74. Татяна Колева Аврамова – специалист Психиатрия и Съдебна психиатрия; съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандрти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;
75. Цветанка Атанасова Стоянова – специалист детски и трудов психолог;

3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза

76. Калоян Павлов Куков – д-р по клинична психология, специалист клиничен психолог, д-р на психологическите науки, специалист съдебен невропсихолог; съдебно-психологични експертизи; съдебнопсихиатрични и психологични експертизи, съдебно-психологична експертиза по писмени данни; посмъртни съдебно-психологични експертизи, съдебно-психологични експертизи в детска и юношеска възраст; съдебно-психологични експертизи в късна възраст; съдебно-психологосексологични експертизи;
77. Костадинка Димитрова Крумова – психиатър, нарколог;
78. Росица Антонова Лефтерова – психиатър;
79. Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия;
80. Татяна Колева Аврамова – специалист Психиатрия и Съдебна психиатрия; съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандрти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;
81. Христо Добрев Бояджиев;

3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

82. Костадинка Димитрова Крумова – психиатър, нарколог;
83. Росица Антонова Лефтерова – психиатър;
84. Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия;
85. Татяна Колева Аврамова – съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на дедицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;