Вещи лица
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

 

8. Клас "Съдебни селскостопански експертизи".
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза.


671. Димитър Славов Петров – д-р по ветиринарна медицина;
672. Златина Христова Димова – Саманлиева – съдебно ветеринарномедицински експертизи и съдебни селскостопански експертизи;
673. Марийка Стоянова Щерева – зооинженер, ветиринарно – медицински експертизи;
674. Светла Великова Георгиева – ветеринарен лекар;

8.2. Съдебно-агротехническа експертиза.

675. Еленка Илиева Бешковска – агроном, лицензиран оценител на земеделски земи и подобренията върху тях;
676. Мариана Недкова Иванова – агро инженер, лицензиран оценител на земеделски земи;
677. Наталия Михова Стоянова – специалист управление на агробизнена, аграрна икономика, национална аграрна политика и регионална аграрна политика;
678. Цветанка Георгиева Цанева – агроном, лицензиран оценител на земеделски земи, оценител на горски насаждения;