Насрочени дела
Окръжен съд Варна

Окръжен съд - Варна Справка за насрочени дела за периода от 23.08.2019 г. до 30.08.2019 г.            

 

 

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

Насрочване на делото

1

Гражданско дело (В) No 1459/2019, III състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

Д.И.Р.

БУЛБЕЛ СТРОЙ ЕООД

Председател:
ЮЛИЯ Р. БАЖЛЕКОВА
Докладчик:
СВЕТЛАНА К. ЦАНКОВА

27.8.2019 9:30, ГРАЖДАНСКА ЗАЛА

2

НОХД No 789/2019, I състав

Квалифицирани състави на убийство

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

С.Р.Д.

Докладчик:
ДИМО М. ДИМОВ

27.8.2019 10:00 до 12:00, Зала НЗ - 1

3

НОХД No 970/2019, I състав

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Н.А.Д.,
И.В.Д.

Докладчик:
МАРИН Ц. АТАНАСОВ

27.8.2019 13:00 до 14:00, Зала НЗ - 1

4

НОХД No 809/2019, I състав

Основни състави на производство, пренасяне , изготвяне , търговия и др. на наркотични вещества

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

С.С.П.,
Г.В.М.

Докладчик:
ЖУЛИЕТА Г. ШОПОВА

28.8.2019 9:00 до 11:00, Зала НЗ - 1

5

Търговско дело No 1153/2019, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

СТАРС 4141 ЕООД

 

Докладчик:
ЖАНА И. МАРКОВА

28.8.2019 10:00, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

6

Търговско дело No 1277/2019, I състав

Молба за откриване на производство по несъстоятелност

СТРОИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ПЕТРОВИ ЕООД /В ЛИКВИДАЦИЯ/,
Х.Г.В.

 

Докладчик:
РАДОСТИН Г. ПЕТРОВ

28.8.2019 10:30, ТЪРГОВСКА ЗАЛА

7

ВЧНД No 931/2019, I състав

Производство по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154,ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето

С.В.В.

ВОП

Председател и докладчик:
КРАСИМИР Г. ГАЙДАРОВ

28.8.2019 11:00 до 12:00, Зала НЗ - 1

8

ЧНД No 785/2019, I състав

Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК)

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

С.Р.К.

Докладчик:
СВЕТЛОЗАР Г. ГЕОРГИЕВ

29.8.2019 12:30, Зала НЗ - 1

9

НОХД No 1367/2018, I състав

Длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВАРНА

Т.И.Д.

Докладчик:
ТРАЙЧО Г. АТАНАСОВ

30.8.2019 9:00 до 17:00, Зала НЗ - 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данните са предварителни. Възможни са промени!